- Avondlicht

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene informatie


Vanaf 2008 is Avondlicht gecertificeerd en heeft een HKZ (Harmonisatie Kwaliteit Zorg) certificaat. In ons kwaliteitssysteem zijn alle beleidsdocumenten en protocollen opgenomen. In de interne audits worden deze besproken met de medewerkers en getoetst of dit ook zo in de praktijk uitgevoerd wordt. Waar nodig vindt een aanpassing plaatst. Jaarlijks is er een audit door een extern bureau dat nagaat of alle aanwezige documenten voldoen aan de wettelijke eisen en in gesprekken met medewerkers getoetst of hetgeen beschreven is uitgevoerd wordt in de praktijk.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu