- Avondlicht

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene informatie


De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.
Onder elkaar worden verschillende portefeuilles verdeeld. Bij het toezicht volgen we de Zorgbrede Governance Code. Structureel vindt er overleg plaats met de directeur – bestuurder, maar ook met de CR, de OR en het MT.

Samenstelling Raad van Toezicht:

Jilis van Kuilenburg, voorzitter, algemeen
Arie van Dusseldorp, vice-vooritter, financiën
Teus van Eck, kwaliteit van zorg
Geerarda de Vries-Kuyntjes, secretaris, HRM
Chris van Wijk, vastgoed

De leden van de RvT houden zich aan de richtlijnen van de NVTZ t.a.v.
• Goed Toezicht: voldoen aan de professionaliteitseisen van de NVTZ, d.w.z. volgen van cursussen voor toezichthouders in de zorg;
• Transparantie: benaderbaar via e-mailadres, informatie over aanvullende kennis- en competentieontwikkelingen en publicatie van het jaarverslag.
• Reflectie: de RvT evalueert haar eigen functioneren al dan niet met een externe deskundige.

De Raad van toezicht is als volgt te bereiken:
rvt@al-h.nl

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu